Tiesībsarga birojs saņem starptautisku novērtējumu

2012. gada 11.novembrī Tiesībsarga birojs tika uzņemts Starptautiskajā ombudu institūtā (International Ombudsman Institute, IOI) kā pilna statusa biedrs (Institutional Members).

IOI izsniegta pilna statusa biedra apliecība apstiprina, ka Tiesībsarga biroja darbība iedzīvotāju labā ir starptautiski un atzinīgi novērtēta.

Tiesībsarga biroja iegūtais biedra statuss ļauj ne tikai apmainīties ar pieredzi un labo praksi ar pārējām ombudu institūcijām, bet arī sniedz balsošanas tiesības Starptautiskā ombudu institūta sanāksmēs. Sadarbības veidošana ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām ir Tiesībsarga stratēģijā 2011.-2013.gadam viena no mērķa „tiesībsarga efektivitāte un autoritāte” prioritātēm.