Tiesībsarga birojs skolās veic monitoringus

Tiesībsarga birojs novembrī veic monitoringa vizītes izglītības iestādēs, pievēršot uzmanību plašam jautājumu lokam, piemēram, izglītojamo un pedagogu rīcības regulējumam vardarbības gadījumā, trešo personu uzturēšanās kārtībai izglītības iestādē, nodrošinājumam ar mācību līdzekļiem, īstenotajām izglītības programmām un citiem jautājumiem.

2013.gada 30.oktobrī tiesībsargs nosūtīja vēstuli pašvaldību vadītājiem, ar lūgumu informēt izglītības iestādes par plānotajām tiesībsarga monitoringa vizītēm un to tematisko ietvaru.

Monitoringa vizītes tiek veiktas pārbaudes lietas ietvaros, un tajās iegūtā informācija tiks izmantota arī tiesībsarga ikgadējās konferences paneļdiskusijās “Individuālā preventīvā darba (uzvedības sociālās korekcijas) nozīme bērnu tiesību aizsardzībā” un “Bilingvālā izglītība. Izvērtējums un priekšlikumi.” Tiesībsarga ikgadēja konference norisināsies no 10. līdz 12.decembrim.