Tiesībsarga birojs vadīs ENNHRI darba grupu

Latvija tiek ievēlēta par Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla (ENNHRI) Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību darba grupas vadītāju uz diviem gadiem. Vadība jānodrošina sadarbībā ar Skotijas Vienlīdzības institūciju.

Darba grupas vadītāja pozīcijas ieņemšana nozīmē daudz lielāku iespēju parādīt Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja paveikto sociālo un ekonomisko tiesību jomā kā labās prakses piemēru Eiropas līmenī, kā arī aktualizēt Latvijas kontekstā nozīmīgas problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešams pievērst uzmanību.

Pašlaik 2019. gada darba plāns vēl tiek saskaņots starp Eiropas valstu nacionālajām cilvēktiesību institūcijām, tādējādi informācija par konkrētiem pienākumiem vēl nav iespējams sniegt. Tomēr ENNHRI kā 2019.gada galveno prioritāti ir izvirzījis sociālās un ekonomiskās tiesības. Līdz ar to pašlaik kā viena no darbības jomām iezīmējas nabadzība.

Tiesībsargu biroju regulārajos plānošanas darbos pārstāvēs Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves.