Tiesībsarga gada ziņojuma prezentēšanas runa Saeimas 2013. gada 13. jūnija sēdē

Šodien, 2013. gada 13. jūnijā, Saeimas sēdē, tiesībsargs Juris Jansons prezentēja savu 2012. gada ziņojumu.

Atskatoties uz paveikto 2012.gadā, var atbildīgi teikt, ka pie esošās kapacitātes Tiesībsarga birojs strādā ar pilnu jaudu. Ja 2011.gads vairāk bija vērtējams kā pārmaiņu gads, kas saistīts ne tikai ar vadības maiņu, bet galvenokārt ar konkrētu mērķu noteikšanu un prioritāšu izvirzīšanu vairākiem turpmākajiem gadiem, tad 2012.gads iezīmējās ar konkrētu aktivitāšu kopumu, lai sekmētu to sasniegšanu. Tas nozīmēja arī resursu izvērtēšanu, proti, fokusējot resursus vairāk prioritātēm un veicot izmaiņas arī biroja struktūrā.

Tiesībsarga runa pievienota pielikumā.