Tiesībsarga ikgadēja konference “Kādēļ ir grūti uzticēties valdības viedoklim un lēmumiem krīzes situācijā?” (pievienota programma)

9. decembrī 13:00 – 15:00 ikviens interesents ir aicināts uz ikgadējo tiesībsarga konferenci, kuras šī gada tēma ir – “Kādēļ ir grūti uzticēties valdības viedoklim un lēmumiem krīzes situācijā?”

Covid-19 krīze ir izgaismojusi spriedzi starp personu tiesībām uz brīvību un valsts pienākumu rūpēties par sabiedrības drošību un veselību. Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka Covid-19 izraisošais vīruss ir mākslīgi radīts laboratorijā. Tas liecina, ka dezinformācijas izplatība sabiedrībā ir būtiska. Kamēr daļa sabiedrības publiski apšauba slimības bīstamību, valdība ir spiesta pieņemt lielu daudzumu nepopulāru lēmumu tā izplatības mazināšanai, kas neizbēgami būtiski ierobežo cilvēktiesības un arī nes zaudējumus uzņēmējiem.
Dezinformācijas fons neveicina sabiedrības uzticību valsts pārvaldes darbam, un tas ir temats, par ko nepieciešams diskutēt, gan apzinoties tos šķēršļus, ko rada ikviena cilvēka paša zināšanu rezistence un sociālo mediju algoritmi, gan arī šķēršļus, ko rada valsts pārvalde komunikācijā ar sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā.
 
Konferencē tēma tiks apskatīta no zinātnes, biznesa un juridiskās perspektīvas.
Konferencē piedalīsies:
  • Jānis Sārts (NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors)
  • Artūrs Utināns (Psihoterapeits)
  • Jānis Endziņš (Latvijas Tirdzniecibas un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs)
  • Jurģis Miezainis (Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs)
  • Sanita Osipova (Satversmes tiesas priekšsēdētāja)
  • Edvīns Danovskis (LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents)

 

Sekot līdzi konferencei var ikviens, izmantojot šādas tiešsaistes platformas – tiesībsarga mājsalpā – tiesibsargs.lv, tiesībsarga Facebook lapā –https://saite.lv/0xAyA  un medija Delfi.lv