Tiesībsarga ikgadējā konference

2016. gada 13. decembrī plkst. 10:15 tiesībsargs atklās ikgadējo cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci. Konference norisināsies divas dienas – no 13. līdz 14. decembrim.

Konferences pirmā diena veltīta naida runas un naida atpazīšanas aktualitātei Latvijā un bērnu sociālajai un medicīniskajai rehabilitācijai. Konferences otrās dienas tematika balstīta uz labas pārvaldības praksi vides tiesību jomā. Viens no tēmu moderatoriem būs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītājs, Latvijas Republikas tiesībsarga padomnieks asoc. prof. Dr.iur. Artūrs Kučs.

Konference norisināsies Tiesībsarga birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 4.stāvā.

Lūdzam savu dalību pieteikt līdz šī gada 9. decembrim, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi konference@tiesibsargs.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un konferences paneļdiskusijas sadaļu, uz kuru piesakāties. Konferenču telpas ietilpības dēļ dalību apstiprināsim pirmajiem 100 katras tēmas klausītājiem. Dalība konferencē ir bez maksas.

Pirmā diena: 13. decembris

10.15 – 10.30 Konferences atklāšana un tiesībsarga ziņojums par 2016. gadu un ieskats 2017. gadā

10.30 – 13.00 Naida runa un naida atpazīšana Latvijā

14.00 – 16.00 Bērnu sociālā un medicīniskā rehabilitācija

 

Otrā diena: 14. decembris

10.00 – 12.00  Ekonomiskās intereses versus tiesības dzīvot labvēlīgā vidē: Mototrašu trokšņu lieta

13.00 – 15.00  Vietējās sabiedrības intereses versus Natura 2000 vērtības: Jauno Ragaciema kapu lieta

 

Detalizēta programma pielikumā.