Tiesībsarga Jura Jansona līdzjūtība traģiskā notikuma lielveikalā „Maxima” bojāgājušo tuviniekiem, cietušajiem, to ģimenēm un visai Latvijas tautai

Izsaku visdziļāko līdzjūtību 21.novembra traģiskā notikuma lielveikalā “Maxima” bojāgājušo tuviniekiem, cietušajiem un to ģimenēm un visai Latvijas tautai. Ar Latviju kopā sēro arī mūsu sadarbības partneri ārvalstīs.

Atbildība par notikušo traģēdiju lielā mērā ir jāuzņemas arī valdībai. Tiesības dzīvot drošā un labvēlīgā vidē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ir uzskatāmas par katra indivīda pamattiesībām, ko Latvijas valsts ir apņēmusies atzīt un aizsargāt. Uzskatu, ka konkrētās traģēdijas iemesls cita starpā ir arī tas, ka valsts nav nodrošinājusi labvēlīgu un drošu vidi iedzīvotājiem. Tas vien, ka sabiedriskā vietā – lielveikalā, pastāvot mierīgiem apstākļiem, var notikt šāda mēroga nelaimes gadījums liecina, ka mūsu valstī izveidotais uzraudzības mehānisms (ēku projektēšanai, būvniecībai un būvju drošai ekspluatācijai) ir neefektīvs un formāls.

Par būvniecības nozares politikas efektivitāti atbildīgā valsts pārvaldes iestāde ir Ekonomikas ministrija. Tomēr par valdības īstenoto politiku ir atbildīga valdība kopumā. Tādējādi šobrīd valdībai maksimāli iespējamiem līdzekļiem ir jāspēj kompensēt nodarītais kaitējums bojāgājušo ģimenēm, cietušajiem un to tuviniekiem, ne tikai sedzot pacienta iemaksu par ārstēšanos, bet arī nodrošinot psihologa atbalstu, apmaksājot rehabilitāciju un kompensējot nodarīto morālo kaitējumu un radītās ciešanas.

Uzskatu, ka liekas ir diskusijas par valsts atbildību konkrētajā nodarījumā, tiesu prakse Talsu traģēdijas lietā, kas gan bija krietni mazāka mēroga nelaimes gadījums, mums jau ir pierādījusi, ka valstij ir jānes atbildība par šādiem negadījumiem.