Tiesībsarga komentārs K.Misānes lietā

Tiesībsarga birojs 2019.gada janvārī (pagājušā gadā!), atbildot uz K.Misānes māsas iesniegumu, ir norādījis uz Dānijas Karalistes kā suverēnas valsts tiesībām rīkoties atbilstoši savai jurisdikcijai un to, ka Latvijas valsts iestādēm, tajā skaitā Latvijas Republikas tiesībsargam, nav varas ietekmēt citas valsts jurisdikciju. Vienlaikus tiesībsargs informēja, ka saskaņā ar Ārlietu ministrijas nolikuma 4.4.punktu ministrijas funkcija ir veikt konsulārās funkcijas valstīs un ārvalstīs, kas savukārt nozīmē, ka K.Misānei ir tiesības vērsties Ārlietu ministrijā ar lūgumu iesaistīties viņas interešu aizsardzībā, ja ir pamatotas šaubas par atšķirīgu attieksmi ārvalstīs.
 

Tiesībsargs pagājušā gada novembrī vērsās Ģenerālprokuratūrā un Ārlietu ministrijā ar lūgumu sniegt atbildi par kompetento iestāžu iesaisti un rīcību K.Misānes tiesību nodrošināšanā un aizsardzībā. Saņemtā informācija raisa vairāk jautājumu, nekā atbilžu par Ārlietu resora savlaicīgu iesaistīšanos K.Misānes jautājuma risināšanā.

 

Turklāt  kā absurda vērtējama situācija, ka Eiropas Savienības pilsoni izdod trešajām valstīm tiesāšanai un soda izciešanai par nodarījumu, ko Latvijas tiesas atzinušas kā atbilstošu, lai glābtu bērnu no apdraudējuma. Tas tikai norāda, cik “vienotas” savās vērtībās ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Tomēr vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijas iestāžu rīcībā var nebūt visa informācija par iespējamām citām apsūdzībām, kas celtas pret K.Misāni.