Tiesībsarga rīkotā tiesu izspēle cilvēktiesībās

Jau trešo gadu pēc kārtas tiesībsargs rīko tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās. Izspēles mērķis ir sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī veicināt topošo profesionāļu interesi par šo tiesību jomu, aicinot jauniešus cilvēktiesības izvēlēties par savu profesionālo specializāciju. Tādējādi kā galveno balvu pagājušā gada uzvarētāji saņēma iespēju piedalīties Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācijas jeb ELSA rīkotajā cilvēktiesību vasaras skolā Portugālē, savukārt pirms diviem gadiem uzvarētāja apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā.

Tiesībsargs aicina Latvijas tiesību zinātņu studentus izveidot un pieteikt tiesas procesa izspēlei savas komandas (divu vai trīs dalībnieku sastāvā). Dalībnieki var būt studējošie gan no augstskolām, gan no izglītības iestādēm, kas īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas.

Komandas savās pieteikuma anketās dalībai izspēlē norāda: dalībnieku vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kā arī komandas kapteini. Piesakoties dalībai izspēlē, jānorāda komandas devīze, kas izmantojama kā komandas vienīgā identifikācijas zīme. Devīze ir vārds vai īss teiciens, ar ko pieteikumā izspēlei aizstāts autoru vārds. Pieteikuma anketa jāiesniedz līdz 2018. gada 16. martam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi izspele@tiesibsargs.lv.

Plašāka informācija par izspēli ir pieejama Tiesībsarga biroja tīmekļa vietnē www.tiesibsargs.lv un Facebook kontā “Tiesībsarga tiesu izspēle“.

Izspēles rakstiskās daļas ietvaros katra komanda sagatavo pieteicēja pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai un Latvijas Republikas valdības atbildes rakstu. Kāzusa analīzi nosūta uz elektroniskā pasta adresi izspele@tiesibsargs.lv līdz 2018. gada 11. aprīlim.

Izspēles mutiskā daļā notiks 2018. gada 28. aprīlī, un tajā piedalīsies astoņas komandas, kuras izspēles rakstiskajā daļā būs ieguvušas lielāko punktu skaitu tiesnešu vērtējumā. Izspēles priekšsacīkstes un pusfināls notiks Tiesībsarga biroja telpās (Rīgā, Baznīcas ielā 25), savukārt fināls – Latvijas Republikas Satversmes tiesā (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Pieteikuma anketa, kāzuss un materiāli pieejami šeit.