Tiesībsarga runa 27. ikgadējā nacionālo cilvēktiesību institūciju sanāksmē

Šī gada 13. martā tiesībsargs Juris Jansons apmeklēja ANO 27. ikgadējo nacionālo cilvēktiesību institūciju sanāksmi Ženēvā (27th ICC Annual Meeting). Šīs sanāksmes blakus pasākumā tiesībsargs Juris Jansons uzstājās ar savu runu.

Galvenā blakus pasākuma tēma bija “Pieredze ar taupības pasākumiem un cilvēktiesību pārkapumi laikā, kad ir ierobežoti ekonomiskie resursi”. Juris Jansons ziņoja par ekonomiskās krīzes laikā valdības īstenoto taupības pasākumu ietekmi uz iedzīvotāju pamattiesībām.

Runa gan latviešu, gan angļu valodā pievienota pielikumā.