Tiesībsarga runa ANO Cilvēktiesību komitejas 110. sesijai

Šodien, 10. martā tiesībsargs Juris Jansons uzstājās ar runu ANO Cilvēktiesību komitejas 110. sesijā, kuras laikā tiks izskatīts Latvijas trešais valsts ziņojums par ANO starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi  Latvijā.

Pielikumā pievienota Jura Jansona runa gan latviešu, gan angļu valodā.