Tiesībsarga vēstule Latvijas Mednieku asociācijai

Šī gada 1.februārī tiesībsargs nosūtījis vēstuli Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājam par priekšlikumiem likumprojekta “Ieroču aprites likums” 14.panta 2.daļā attiecībā uz atļauju bērniem jau no 14 gadu vecuma izmantot medību šaujamieročus, atbildot uz asociācijas valdes priekšsēdētāja e-pasta vēstuli.

Latvijas Mednieku asociājas e-pasta vēstuli un tiesībsarga atbildi skatīt pielikumā.