Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam

Tiesībsargs nosūtījis Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim vēstuli, kurā vērš uzmanību uz iespējamajiem personas pamattiesību aizskārumiem, kuru izslēgšanai Latvijas Republikas atbildīgajām institūcijām bija jāsaņem nepieciešamā informācija no otras līgumslēdzējpuses – Amerikas Savienotajām Valstīm, pirms lēmuma pieņemšanas par Latvijas Republikas pilsoņa izraidīšanu.

Tiesībsarga vēstule atrodama pielikumā.