Tiesībsarga vēstule parlamentam un valdībai par nepilsoņu statusu

Pēdējā laika iniciatīvas un viedokļi saistībā ar nepilsoņu tēmu, tostarp Valsts prezidenta priekšlikums “Par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”, publiskajā telpā no jauna ir izraisījuši diskusijas par Latvijas nepilsoņa statusu un tiesību apjomu. Lai arī no nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību dokumentiem skaidri izriet nepilsoņa un bezvalstnieka tiesību apjoma atšķirības un nozaru atbildīgās Latvijas amatpersonas to ir skaidrojušas Latvijā un ārvalstīs, joprojām pastāv nekonsekvence izteicienos par Latvijas nepilsoņu statusu atsevišķu starptautisko ekspertu vidū.

Nosūtītā vēstule pielikumā.

 

Par Saeimai un Ministru kabinetam nosūtīto vēstuli tiesībsargs informējis arī Valsts prezidentu.