Tiesībsarga vēstule Saeimai par Likumu par valsts budžetu 2016.gadam

Tiesībsargs vairākkārtēji vērsies pie Saeimas un valdības ar lūgumu pārskatīt Tiesībsarga biroja budžetu, jo biroja darbinieku atalgojums būtiski atpaliek no līdzīga atalgojuma veicamo pienākumu un atbildības ziņā citās valsts institūcijās.

Tiesībsargs uzskata, ka šobrīd netiek ņemti vērā viņa argumenti, kas acīmredzami norāda uz ilgstoši pastāvošo nevienlīdzīgo pieeju atlīdzības fondu noteikšanā valsts institūcijām un nevēlēšanos stiprināt Tiesībsarga biroja kapacitāti.