Tiesībsarga viedoklis par bezmaksas raidlaiku Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kandidātiem

Tiesībsargs ir saņēmis vairāku ārkārtas Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kandidātu elektroniski nosūtītas vēstules, kurās tiesībsargam lūgts iesaistīties tiesību aizsardzībā, jo Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kandidātiem netiek nodrošināta iespēja izmantot bezmaksas raidlaiku sabiedriskajos medijos.

Tiesībsarga ieskatā Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei būtu jāizvērtē, vai bezmaksas raidlaiku ārkārtas pašvaldības vēlēšanu kandidātiem ir iespējams piešķirt, piemērojot jau esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz ārkārtas Saeimas vēlēšanām vai kārtējām pašvaldību vēlēšanām, vai arī pastāv pamats izvērtēt likuma “Par priekšvēlēšanu aģitāciju” atbilstību Satversmei, ciktāl tas neparedz tiesības uz bezmaksas raidlaiku ārkārtas pašvaldību vēlēšanu kandidātiem.

Savu tiesību aizstāvībai tiesībsargs aicinu kandidātus izmantot tiesību aizsardzības mehānismu – vērsties ar apstrīdēšanas iesniegumu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē un nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā, vienlaikus lūdzot noteikt pagaidu noregulējumu lietā.