Tiesībsarga viedoklis par grozījumiem Imigrācijas likumā

Tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam par Imigrācijas likuma grozījumiem, kurā aicina izvērtēt tiesībsarga norādītos riskus un veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai Imigrācijas likuma Pārejas noteikumi atbilstu labas pārvaldības principam un Latvijas starptautiskajām saistībām.

Tiesībsargs ir vērsis uzmanību uz tādiem aspektiem kā latviešu valodas zināšanu pārbaude, nevienlīdzīgas attieksmes veidošanās risks, pietiekams iztikas nodrošinājums, aizsardzība pret izraidīšanu un citiem.