Tiesībsarga viedoklis par grozījumiem likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”

Šodien, 27. aprīlī, tiesībsargs tika uzaicināts uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdi sniegt viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” 2. lasījumam iesniegto 4. priekšlikumu.

Minētais priekšlikums paredz papildināt likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17. panta pirmo daļu ar 12. punktu, kas noteiktu, ka par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni var būt persona, kurai nav saglabājušās tāda administratīvā pārkāpuma soda darbības sekas, kas, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, liedz ieņemt valsts amatpersonas amatu, vai par darījumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu valsts amatpersonas deklarācijā ziņās par mantisko stāvokli apmērā, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.

Tiesībsargs, izvērtējot šo priekšlikumu, norādīja, ka tiesisko regulējumu, kas paredz papildus nosacījumus valsts amatpersonas amata ieņemšanai būtu nepieciešams noteikt visam valsts civildienestam, ne tikai VID ierēdņiem.

Analizējot priekšlikumu pēc būtības, tiesībsargs vērsa uzmanību uz iespējamo dubultās sodīšanas aizlieguma un samērīguma principa pārkāpuma risku.

Tiesībsarga viedoklis Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai pievienots pielikumā.