Tiesībsarga viedoklis par Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu

Latvijas Republikas tiesībsargs ir sagatavojis viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas likums”. Viedoklis nosūtīts Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai.

Galvenie iebildumu aspekti ir par:

1. Reformas lietderību;

2. Pieejamību – Nodokļu maksātāji ar nelieliem un neregulāriem ienākumiem;

3. Deleģējuma apjomu;

4. Pamatpakalpojumu apjomu;

5. ANO Augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos N. Pillejas kundzes un ekspertu grupas viedokli.

Ņemot vērā augsto nabadzības un sociālās atstumtības risku Latvijā , niecīgo sociālās palīdzības apjomu, Likumprojekts un valdības piedāvātā koncepcija nav atzīstama par sociāli taisnīgu, un nesamērīgi ierobežo cilvēktiesības. Tā nenodrošina ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu, tā vairos bezdarbnieku un pabalstu saņēmēju skaitu, veicinās sociālo atstumtību un pasliktinās Latvijas iedzīvotāju tā jau kritisko veselības stāvokli.

Tādējādi tiesībsargs aicina Saeimu, vērtējot Likumprojektu, ņemt vērā norādītos riskus un nepieņemt likumu bez plašākas diskusijas, īpaši uzklausot un izvērtējot veselības aprūpes nozari pārstāvošo NVO viedokļus.