Tiesībsarga vietniece piedalās apmācībās Kirgizstānā

Šā gada 28.-29. jūnijā Biškekā (Kirgizstānā) norisinājās Ludviga Bolcmana Cilvēktiesību institūta rīkotās apmācības par iesniegumu par (iespējamajiem) cilvēktiesību pārkāpumiem izskatīšanu, kurās kā trenere un eksperte no Latvijas piedalījās tiesībsarga vietniece, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne. Apmācības notika institūta īstenotā Eiropas Savienības likumdošanas projekta ietvaros. Ineta Piļāne dalījās pieredzē par iesniegumu izskatīšanas procedūru, kā arī iepazīstināja ar piemēriem no Tiesībsarga biroja prakses.

Minētā projekta ietvaros, 30. jūnijā tiesībsarga vietniece piedalījās arī starptautiskā konferencē “Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanas un komunikācijas uzlabošana valsts pārvaldē”, uzstājoties ar ziņojumu par Tiesībsarga biroju un tā lomu cilvēktiesību ievērošanā Latvijā.