Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”

Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas pārstāvji un Tiesībsarga biroja pieaicināta eksperte -psihiatre, kopā ar biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāvēm 2019.gada 21.maijā un 30.maijā bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” (turpmāk – VSAC “Rīga”) filiāli “Ezerkrasti” (turpmāk – filiāle “Ezerkrasti”).

Abu vizīšu virsmērķis bija pārbaudīt Latvijas Republikas tiesībsarga 2018.gadā nosūtīto rekomendāciju ieviešanu un ar tām saistītos problēmjautājumus. Savukārt viens no vizīšu apakšmērķiem bija pārliecināties, vai klientu pārvietošana no VSAC “Rīga” filiāles “Baldone” (turpmāk – filiāle “Baldone”) uz filiāli “Ezerkrasti” notiek ievērojot klientu vislabākās intereses.

Vizīšu laikā filiālē “Ezerkrasti” tika konstatēta vairāku tiesībsarga 2018.gadā sniegto rekomendāciju par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto principu, kā arī cilvēktiesību standartu rupja neievērošana. 

Tiesībsargs 2019.gada 12.jūnijā vērsās pie labklājības ministres ar lūgumu nekavējoši izvērtēt situāciju, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 21.jūnijam informējot Tiesībsarga biroju par konstatēto rupju cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu, kā arī par notiekošās filiāles “Baldone” likvidācijas un klientu steidzamās pārvietošanas lietderību uz filiāli “Ezerkrasti”.

Par vizīšu laikā konstatētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem tika sagatavots tiesībsarga  “Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti””, kas tiks nosūtīts labklājības ministrei R.Petravičai, VSAC “Rīga” direktorei E.Kiselei un VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” vadītājai V.Maļcānei.

Papildus, ņemot vērā Tiesībsarga biroja pieaicinātās ekspertes – sertificētas psihiatres L.Jorenas atzinumā “Par pārbaudi VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti” 2019.gada maijā” minētos secinājumus par VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti” klientiem nozīmēto medikamentozo terapiju un varbūtību, ka tā tiek nozīmēta neatbilstoši klientu objektīvajam veselības stāvoklim, minētais atzinums tiks pārsūtīts arī atbildīgai valsts pārvaldes iestādei – Veselības inspekcijai, lūdzot veikt izvērtēšanu attiecībā uz klientiem nozīmēto medikamentu pamatojumu.

Publicējam tiesībsarga “Ziņojumu par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti””, kopā ar labklājības ministres R.Petravičas atbildi uz tiesībsarga 2019.gada 12.jūnija vēstuli.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.