Tiesībsarga ziņojums par Eiropas Sociālās hartas ieviešanu

Eiropas Padomes Sociālo tiesību komiteja šī gada oktobrī plāno skatīt Latvijas Republikas valdības ziņojumu par Eiropas Sociālās Hartas ieviešanu Latvijā, konkrēti, par Pārskatītās Sociālās hartas pantiem veselības, sociālās drošības un aizsardzības jomā.

Ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas valdība ir iesniegusi ziņojumu par atsevišķu Hartas pantu īstenošanu, Latvijas Republikas tiesībsargs kā nacionālā cilvēktiesību institūcija ir izstrādājis alternatīvo ziņojumu par Hartas īstenošanu. Alternatīvajā ziņojumā ir sniegta informācija, kas gan papildina valdības ziņojumu, gan vērš uzmanību uz tajā atspoguļotajām neprecizitātēm.

 

Tiesībsarga alternatīvais ziņojums pielikumā