Tiesībsarga ziņojums starptautiskajiem partneriem par nabadzības risku Latvijā

Tiesībsargs Juris Jansons ir sagatavojis ziņojumu un nosūtījis to Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāram Nilam Muižniekam, Eiropadomes prezidentam Hermanam Van Rompejam, Eiropas Komisijas viceprezidentei, Eiropas komisārei tieslietu, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviānai Redingai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijai, Pamattiesību aģentūrai un Starptautiskam Ombudu Institūtam.

Ziņojumā tiesībsargs vērš starptautisko partneru uzmanību, ka Eurostat aprēķinātais nabadzības riska slieksnis Latvijā 2011.gadā bija 147 lati (jeb 209 eiro) mēnesī vienai personai. Savukārt veicot pavisam vienkāršus aprēķinus, ir iespējams secināt, ka aptuveni 170,8 tūkstoši jeb 8,5% Latvijas iedzīvotāju: pensionāri un personas ar invaliditāti, kas cilvēktiesību kontekstā uzskatāmas par mazāk aizsargātākām iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešams īpašs valsts atbalsts, Latvijā ir pakļautas nabadzības riskam. Ziņojumā iekļauta informācija arī par minimālo darba algu un reģistrēto bezdarbu.

Tādēļ tiesībsargs aicina atbildīgās Eiropas Savienības institūcijas savas kompetences ietvaros izmantot Līgumā par Eiropas Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktās tiesības un pilnvaras, lai iespējami novērstu sociālo tiesību pārkāpumus dalībvalstu rīcībā.

Ziņojums nosūtīts arī Latvijas Republikas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai un Latvijas Republikas ministru prezidentam Valdim Dombrovskim.

Tiesībsargs no 6.decembra līdz 7.decembrim Briselē (Beļģija) piedalīsies Eiropas Pamattiesību aģentūras (Fundamental Rights Agency) rīkotajā ikgadējā pamattiesību konferencē “Tiesiskums taupības apstākļos – tiesu pieejamības izaicinājumi un iespējas” (Justice in austerity – challenges and opportunities for access to justice), kurā piedalīsies arī Nils Muižnieks, Herman Van Rompuy, Viviane Reding un citi.

Sīkāka informācija par konferenci pieejama šeit.