Tiesībsargs 17. oktobrī piedalījās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē

Trešdien, 17. oktobrī, tiesībsargs Juris Jansons piedalījās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē. Komisija uzklausīja informāciju par Tiesībsarga biroja sniegto ziņojumu saistībā ar līdzekļu izlietojumu romu integrācijai. Tiesībsargs arī sniedza informāciju par Tiesībsarga biroja darbību jautājumos, kas skar sabiedrības integrāciju, pilsonību.

Tiesībsarga sagatavotās tēzes Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdei pievienotas pielikumā.