Tiesībsargs aicina izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikumā

Šī gada 16. jūlijā Tiesībsargs Juris Jansons nosūtījis vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikumā, nosakot, ka personai, kas izdarījusi dzimumnoziegumu pret nepilngadīgu personu, neiestājas kriminālatbildības noilgums, kā arī papildus paredzot atbildību par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo, nosakot bērna vecumu kā kvalificējošu pazīmi.

Pašreizējais Krimināllikuma 162.pants paredz atbildību par tādas personas pavešanu netiklībā, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Lielāka atbildība iestājas, ja nodarījuma rezultātā cietušajam ir iestājušās smagas sekas. Taču var būt situācijas, ka mazam bērnam nozieguma seku ietekmi nākotnē ir neiespējami noteikt, tādēļ kā papildus kvalificējošo pazīmi Tiesībsargs iesaka noteikt arī bērna vecumu. Proti, ja pavešana netiklībā ir notikusi pret mazgadīgo.

Tāpat, pašreizējais normatīvais regulējums atsevišķos dzimumnoziegumu gadījumos paredz noilgumu, kas ir pat īsāks par 5 gadiem. Pašreiz saskaņā ar Krimināllikumu noilgumu nosaka atkarībā no nozieguma smaguma pakāpes – no 2 līdz 20 gadiem. Tiesībsargs uzskata, ka dzimumnozieguma gadījumos pret bērnu, it īpaši pret mazgadīgu bērnu, nedrīkst noteikt nozieguma noilgumu.

Saskaņā ar Valsts policijas publicēto pārskatu par nepilngadīgo noziedzību, noziedzīgos nodarījumos cietušiem bērniem un noziedzības novēršanas problēmām, 2014. gadā noziedzīgos nodarījumos kopā cietuši 554 bērni, kas ir par 73 gadījumiem vairāk, salīdzinot ar 2013. gadu. No tiem 252 vecumā no 14 līdz 18 gadiem, 128 vecumā no 11 līdz 14 gadiem (par 27 gadījumiem vairāk, salīdzinot ar 2013. gadu), 135 vecumā no 7 līdz 11 gadiem (par 54 gadījumiem vairāk, salīdzinot ar 2013. gadu) un 63 vecumā no 0 līdz 7 gadiem. Kopā mazgadīgo cietušo personu skaits ir 326, kas ir par 57 personām vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. No VP pārskata izriet, ka 2014. gadā būtiski pieaudzis arī dzimumnoziegumos cietušo bērnu skaits.