Tiesībsargs aicina mazu bērnu vecākus piedalīties aptaujā

Viens no Latvijas Republikas tiesībsarga darbības mērķiem ir sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu. Iepriekš tiesībsargs 2012./2013. gadā veica darba devēju un mazu bērnu māmiņu aptauju par diskriminācijas aizlieguma ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās. Aptaujas rezultāti ļāva izdarīt secinājumus, ka lielākoties tieši sievietes izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu (95% gadījumu), atalgojuma apmērs darbiniecēm pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma nebija mainījies (44% gadījumu), jo arī citiem darbiniekiem atalgojuma apmērs nebija mainījies. Tāpat aptaujā tika konstatēts, ka 43% mazu bērnu māmiņas ir saskārušās ar diskriminējošu attieksmi no darba devēja puses.

Lai noskaidrotu, kā ir mainījusies faktiskā situācija nodarbinātības attiecību regulējošo normatīvo aktu īstenošanā, tiesībsargs šobrīd veic darba devēju un mazu bērnu (līdz piecu gadu vecumam) vecāku – māmiņu un tēvu – aptauju.

Tiesībsargs aicina aptaujā piedalīties:

* Ja pēdējo piecu gadu laikā esat mainījuši darba devējus, tad anketu varat aizpildīt par vienu darba devēju.