Tiesībsargs aicina Ministru prezidentu pārskatīt atbalsta apmēru bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss

2020. gada 25. februārī, tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam par starptautisko aizsardzību saņēmušo ģimeņu aizsardzību Latvijas Republikā.

Tiesībsargs uzskata, ka veiksmīga personas integrācija sabiedrībā ir lielā mērā atkarīga no pašas personas gribas un tās ieguldītā darba. Tomēr, ja valsts ir uzņēmusies starptautiskās saistības piešķirt personām patvērumu un ir pārmitinājusi konkrētu patvēruma meklētāju skaitu uz Latviju, tai ir jānodrošina šo saistību izpilde ne tikai formāli, bet arī faktiski.

Tiesībsargs aicina Ministru prezidentu līdz 2020. gada 25. martam izvērtēt vēstulē identificētos trūkumus. Tiesībsarga nosūtītā vēstule Ministru prezidentam pieejama pielikumā.