Tiesībsargs aicina nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un iesniegt ziņojumus ANO

Līdz 15. oktobrim ir pagarināts termiņš, līdz kuram nevalstiskās organizācijas var iesūtīt savus ziņojumus ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējam periodiskajam pārskatam (UPR) saistībā ar cilvēktiesību situāciju Latvijā 3. cikla pārskata periodā (2017. – 2022. gads).

Tiesībsargs aicina nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un iesaistīties ziņojumu sagatavošanā un iesniegšanā, izgaismojot aktuālo situāciju Latvijā un norādot uz problēmām un izaicinājumiem attiecībā uz cilvēktiesībām. Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas sagatavot ziņojumus Word formātā. Ja nevalstiskās organizācijas iesniedz   atsevišķos ziņojumos, tie nedrīkst pārsniegt 2815 vārdus (atsaucei var pievienot papildu dokumentus). Savukārt, ja nevalstiskās organizācijas apvienojas un sagatavo kopīgos ziņojumus, tie nedrīkst pārsniegt 5630 vārdus. Titullapa un pielikumi netiks ieskaitīti rakstu vārdu / lapu apjomā. Informācija jāsagatavo angļu, franču vai spāņu valodā. Sīkāka informācija par UPR un ziņojumu iesniegšanas tehnisko procesu pieejama šeit: https://ej.uz/upr3cikls. Visi dokumenti, kas iesniegti iepriekšējo ciklu ietvaros un attiecas uz Latviju pieejami šeit: https://ej.uz/uprLatvija.

 

Tiesībsarga birojs kā nacionālā cilvēktiesību institūcija Latvijā ir sagatavojusi un iesniedzis savu ziņojumu. Ar tā tekstu aicinām iepazīties šeit: https://ej.uz/zinojumsUPR

 

Vispārējais periodiskais pārskats (UPR) ir mehānisms, ar kura palīdzību tiek izvērtēta cilvēktiesību situācija visās 193 ANO dalībvalstīs. Vispārējais periodiskais pārskats ir nozīmīgs Cilvēktiesību padomes mehānisms, kura pamatā ir vienlīdzīga attieksme pret visām valstīm. Tas dod iespēju visām valstīm paziņot, kādas darbības tās ir veikušas, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju savās valstīs un pārvarētu problēmas, kas saistītas ar cilvēktiesību ievērošanu. Tas ietver arī apmaiņu ar labāko cilvēktiesību praksi visā pasaulē. UPR ciklam ir trīs posmi: 1) cilvēktiesību situācijas izskatīšana noteiktajā valstī; 2) valsts saņemto rekomendāciju un brīvprātīgo solījumu izpilde; 3) ziņojuma par rekomendāciju izpildi un attīstībām cilvēktiesību situācijā iesniegšana.