Tiesībsargs aicina noteikt samērīgu motociklu ekspluatācijas nodokli

Objektīvu apsvērumu dēļ motocikli, tricikli un kvadricikli ceļu satiksmē piedalās tikai aptuveni sešus mēnešus gadā, tādēļ pašreiz spēkā esošais nodokļa aprēķins šiem transportlīdzekļiem nav tiesisks un samērīgs. Finanšu ministrijai trīs mēnešu laikā jāizstrādā priekšlikumi problēmas risināšanai.

Augstākas nodokļa likmes noteikšanā motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, salīdzinot ar vieglajām automašīnām, nav saskatāmi saprātīgi iemesli un leģitīms mērķis. Tā, piemēram, esošais normatīvais regulējums paredz, ka vieglākajai automašīnai ar mazāko motora tilpumu līdz 1500 cm3 nodokļa likme ir noteikta 22 lati, savukārt motocikliem ar motora tilpumu līdz 1500 cm3 ir noteikta nodokļa likme 36 latu apmērā.

Motocikliem, tricikliem, kvadricikliem ietekme uz vidi un ceļiem nav lielāka kā vieglajām automašīnām, bez tam šiem transporta līdzekļiem objektīvi apsvērumi no oktobra līdz martam liedz piedalīties ceļu satiksmē. Arī šie apsvērumi būtu jāņem vērā pie nodokļu aprēķina.

Ja motocikla, tricikla un kvadricikla īpašnieks nevēlas maksāt ekspluatācijas nodokli par 12 mēnešiem, tad šobrīd vienīgais tiesiskais risinājums ir noņemt transportlīdzekli no uzskaites, uz laiku pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju, nodot numura zīmes, pēc tam atjaunot uzskaitē (tiek dzēsta atzīme Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku) un atgriezt transportlīdzekļa numura zīmes. Šāds risinājums kavē valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nelietderīgi noslogo administratīvos resursus un rada neērtības arī transportlīdzekļu īpašniekiem.

Tiesībsargs Juris Jansons norāda: „Šobrīd esošais vienīgais tiesiskais risinājums motociklu, triciklu un kvadriciklu īpašniekiem maksāt nodokli tikai par faktisko ekspluatācijas laiku, ir nejēdzīgs gan valsts pārvaldei, gan iedzīvotājiem.”

Finanšu ministrijai kā vadošajai iestādei nodokļu politikas jomā ne vēlā kā trīs mēnešu laikā ir jārod iespējamie risinājumi konstatēto pārkāpuma novēršanai.

Pārbaudes lietu par motociklu ekspluatācijas nodokļa samērību tiesībsargs ierosināja uz Latvijas Motoklubu asociācijas iesnieguma pamata.