Tiesībsargs aicina personas ar invaliditāti piedalīties aptaujā

Pagājušā gada 3. decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs rīkoja konferenci “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”, kurā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešana Latvijā tika aplūkota no dažādiem skatupunktiem: personu ar invaliditāti vērtējuma, sabiedrības skatījuma un pašvaldību realizētās prakses. Gatavojoties šī gada konferencei, tiesībsargs veic izpēti, kā tiek īstenotas Konvencijas 24. pantā noteiktās personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību, tai skaitā, augstāko, ņemot vērā, ka Konvencijas dalībvalstu pienākums ir novērst šķēršļus un barjeras, kas varētu kavēt personas ar invaliditāti iegūt izglītību.

Lai noskaidrotu faktisko situāciju un minētā Konvencijas panta īstenošanu augstākās izglītības iestādēs, tiesībsargs ir izstrādājis divas anketas, kas paredzētas personām ar invaliditāti (viena personām ar invaliditāti, kuras ir studējušas vai šobrīd studē augstākās izglītības iestādēs, otra – personām ar invaliditāti, kuras nav studējušas augstākās izglītības iestādēs). Tāpat tiesībsargs kopā ar vides pieejamības ekspertiem veiks pārbaudes Latvijas augstskolās attiecībā uz fiziskās vides un informatīvo pieejamību.

Tiesībsargs aicina līdz šī gada 1. oktobrim nevalstiskajās organizācijās esošās vai organizācijām zināmās personas ar invaliditāti piedalīties aptaujā, aizpildot vienu no izstrādātajās anketām:

Lai no aptauju rezultātiem varētu izdarīt secinājumus par kopējo situāciju valstī attiecībā uz augstākās izglītības pieejamību personām ar invaliditāti, ir nepieciešams, lai izstrādātās anketas aizpildītu pēc iespējas lielāks personu ar invaliditāti skaits.

Tiesībsargs norāda, ka aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu tās jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi, lai personas ar invaliditāti bez ierobežojumiem varētu iegūt sev vēlamo izglītības līmeni. Aptaujā tiesībsargs lūdz piedalīties personas, kuras ir sasniegušas vai šogad sasniegs 18 gadu vecumu un kurām invaliditāte ir bijusi vai ir iestājusies mācību vai studiju laikā.  

Ņemot vērā, ka anketas ir elektroniskas un nav pielāgotas atsevišķu personu ar invaliditāti vajadzībām, ja nepieciešama palīdzība to aizpildīšanā, kā arī ja rodas neskaidrības vai jautājumi, aicinām zvanīt pa tālruni: 67201413.

Aicinām būt aktīviem savu tiesību un interešu aizstāvjiem, lai kopīgiem spēkiem veidotu labvēlīgāku vidi mums visiem.