Tiesībsargs aicina Rīgas domi nešķirot mediķus

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija šī gada marta izskaņā pieņēma lēmumu atteikties no virknes braukšanas maksas atvieglojumu. Ir saglabātas atlaides tikai dažām personu grupām, t.sk. Rīgas pašvaldības veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem.

Apzinoties, ka minētie grozījumi ir atbildīgs pašvaldības lēmums Covid – 19 situācijas apstākļos, lai samazinātu pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā un tādējādi nodrošinātu epidemioloģisko drošību. Tomēr nav izprotams, kāpēc braukšanas maksas atlaidi saņem tikai Rīgas pašvaldības veselības aprūpes iestādēs nodarbinātie darbinieki, nevis visi mediķi, kas ir iesaistīti veselības aprūpes jomas uzturēšanā saistībā ar Covid – 19 krīzi.

Tiesībsargs ir vērsies pie Ministru kabineta un Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas ar aicinājumu jau tuvākajā laikā lemt par braukšanas maksas atvieglojumus piešķiršanu (vai kāda cita atbalsta sniegšanu šai jautājumā) visiem Rīgā dzīvojošiem / strādājošiem medicīnas darbiniekiem, kas ir iesaistīti veselības aprūpes jomas uzturēšanā saistībā ar Covid – 19 krīzi līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Tiesībsargs ir pārlieicnāts, ka šobrīd valstī katrs mediķis ir izšķirošs visas sabiedrības veselības nodrošināšanā. Turklāt no pašvaldības puses šajā situācijā ir jārīkojas valstiski, lemjot uz ārkārtējās situācijas laiku piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus visiem medicīnas darbiniekiem, kas ir iesaistīti Covid – 19 krīzes novēršanā.

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam un Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijai pieejama šeit.