Tiesībsargs aicina valdību Eiropas Savienības tiesas tiesneša un Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās amatam virzīt profesionāļus

Tiesībsargs aicina valdību apsvērt Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatam virzīt Kristīni Līci un Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās amatam – Ilzi Tralmaku.

Tiesībsargs uzskata, ka Kristīne Līce kā līdzšinējā Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sevi pierādījusi kā izcilu augstākā līmeņa profesionāli, kas neatlaidīgi un atbildīgi pildījusi nebūt ne vieglo pārstāvja uzdevumu aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Cilvēktiesību tiesā un ANO konvenciju izpildes uzraudzības mehānismos. Arī fakts, ka valdība šī gada maijā trešo reizi K.Līci pilnvarojusi šim augtajam amatam, apliecina K.Līces kandidatūras piemērotību Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatam.

Latvijas Republikas Saeimas Juridiskā biroja vecākajai juridiskajai padomniecei Ilzei Tralmakai ir ilgstoša  praktiska pieredze cilvēktiesībās – tā iegūta iepriekš strādājot arī Tiesībsarga birojā. Pašreizējie I.Tralmakas pienākumi Saeimā esot  Satversmes, cilvēktiesību un taisnīguma sardzē, kas nereti jāaizstāv arī Satversmes tiesā, ir devuši teicamu pieredzi, lai I.Tralmaka profesionāli varētu veikt Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās amata pienākumus.

“Man kā tiesībsargam un Latvijas pilsonim ir svarīgi, lai Latvijas un tās iedzīvotāju labā strādā Latvijas gudrākie profesionāļi, kas teicami pārzin cilvēktiesības ne tikai teorijā, bet arī praksē. Uzskatu, ka Kristīne Līce un Ilze Tralmaka ir cienīgas pārstāvēt Latvijas intereses un godam varētu pildīt šos augstos amatus,” pauž tiesībsargs Juris Jansons.