Tiesībsargs aicina valdību nekavējoties rīkoties taisnīga atalgojuma nodrošināšanai

Ievērojot Tiesībsarga likuma 12.panta 8.punktā noteikto tiesībsarga uzdevumu, aicinu valdību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no šī ziņojuma saņemšanas dienas lemt par grozījumiem normatīvajos aktos, kas iespējami ātrākā periodā nodrošinātu strādājošiem, kas saņem valsts noteikto minimālo algu, saņemt tādu ienākumu, kas sasniedz vismaz Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā iztikas minimuma patēriņa groza apmēru.