Tiesībsargs atbalsta Valsts prezidenta iniciatīvu vairs nepiešķirt nepilsoņa statusu bērniem

Ir diametrāli pretēji viedokļi par Valsts prezidenta iniciatīvu izbeigt piešķirt nepilsoņa statusu pēc 2020.gada 1.janvāra dzimušiem nepilsoņu bērniem un atzīt viņus par Latvijas pilsoņiem, ja vien bērna vecāki nav vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam un bērns nav citas valsts pilsonis. Tiesībsargs Juris Jansons atbalsta šo Valsts prezidenta iniciatīvu.

Tas ir ne tikai juridisks, bet arī tiesību filozofisks jautājums. Tiesībsargs saprot abu pušu argumentus.

Tas, ka 3. un 4.paaudzē joprojām Latvijā dzimst bērni, kuriem tiek piešķirts nepilsoņa statuss, ir absurds. Tas būtībā nozīmē piešķirt sen vairs neesošas valsts – PSRS – pilsonību. Tas ir nepieļaujami. Ikvienam bērnam ir tiesības uz identitāti un eksistējošas valsts pilsonību. Uzskatu, ka nepilsonības piešķiršanas pārtraukšanai ir arī simboliska nozīme – tas ir skaidrs signāls, ka Latvija ir tiesiska, demokrātiska un Eiropas kopējās vērtībās balstīta valsts.

No juridiskā viedokļa būs nopietnas diskusijas:

  1. Šobrīd reģistrēt bērnam Latvijas pilsonību ir vienkārši. Mainot kārtību, mēs uzspiežam pilsonību pret vecāku gribu;
  2. Juristu vidū nav vienprātības, vai būs pietiekami ar vienu speciālu likumu, lai varētu mainīt esošo kārtību, vai nebūs jāgroza Pilsonības likums;
  3. Protams, ir jārēķinās ar sabiedrības kopējo nostāju, un ar sabiedrību ir jāveido dialogs un jāskaidro, kādu ceļu mēs kā valsts ejam attiecībā pret bijušās PSRS pilsoņiem.

Šo pēdējo jautājumu neviens politiķis pēdējo 20 gadu laikā nav spējis atrisināt. Bet uzskatu, ka šim pagātnes it kā pagaidu risinājumam ir jāliek punkts un Latvijā dzimušiem bērniem ir tiesības uz Latvijas pilsonību. Vai kādas citas valsts pilsonību, ja tā vēlas vecāki. Nepilsonības piešķiršana bērniem ir jāizbeidz!