Tiesībsargs atbild: kādēļ sertifikāts nav paredzēts tiem, kuriem organismā ir antivielas, bet nav bijis pozitīvs Covid-19 tests?

Tiesībsargs vairākkārt saņēmis jautājumu par to, kādēļ nav paredzēta sadarbspējīga sertifikāta iegūšana arī tiem cilvēkiem, kuru organismā ir izveidojušās antivielas, bet Covid-19 tests nav uzrādījis pozitīvu inficēšanās faktu vai tas nav ticis veikts.

Derīgi sertifikāti apliecina, ka to turētājiem kopumā ir zinātniski pamatots zems risks inficēt apkārtējos. Diemžēl līdzšinējie zinātniskie atklājumi un pieejamie antivielu testi nepierāda, ka indivīds nav infekciozs un nevar pārnēsāt vīrusu. Pozitīvs antivielu testa rezultāts var būt pierādījums pagātnē pārslimotai infekcijai, taču nesniedz nekādu norādi par infekcijas norises laiku, kā arī tas nevar izslēgt šobrīd esošu infekciju.

Pēc antivielu klātbūtnes nav iespējams spriest, kad cilvēks ir pārslimojis Covid-19, tādējādi tas neatbilst konceptam par pozitīva testa derīguma termiņu (180 dienas). Līdz ar to pārslimošanas sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz pozitīvu antivielu testu, varētu radīt nepamatotu pārliecību par personas drošību – personisko aizsardzību pret atkārtotu inficēšanos un infekcijas neizplatīšanu citiem.

Skaidrojums:

Zināms, ka ir iedzīvotāju grupa, kuri ir pārslimojuši Covid-19, tomēr tests nav uzrādījis pozitīvu inficēšanās faktu vai arī, slimībai noritot bezsimptomu veidā, tests nav veikts. Vienlaikus laboratoriski veiktās analīzes apliecina, ka personas organismā ir izveidojušās antivielas, līdz ar ko ir iegūta imunitāte, kas pēc būtības ir pielīdzināma personas vakcinēšanās faktam. Šādā un līdzīgās situācijās iedzīvotāji ir neizpratnē par nākotni, viņu tiesībām un iespējām.

Veselības ministrija ir skaidrojusi, ka sadarbspējīga Covid-19 pārslimošanas sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz antivielu testiem šobrīd nav paredzēta, bet ir iespējama nākotnē, ja tiks iegūti pietiekami zinātniski pierādījumi par pārslimošanas sertifikāta izsniegšanu pamatojoties uz antivielu testiem.

Ministru kabineta noteikumos noteiktie sadarbspējīga Covid-19 pārslimošanas sertifikāta izsniegšanas nosacījumi Latvijā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot personu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā  (turpmāk – Regula)  noteiktajam. Sadarbspējīgu Covid-19 pārslimošanas sertifikātu izsniedz, ja persona ir pārslimojusi Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas.

Vienlaikus saskaņā ar Regulas 7.panta 4.punktu Eiropas Komisija ir pilnvarota  pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu šīs regulas noteikumus attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu. Regula paredz, ka līdz 2021.gada 31.oktobrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauj pārskatu par pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem un standartizācijas līmeni attiecībā uz tādu atveseļošanās pārslimošanas sertifikātu iespējamu izdošanu, kuru pamatā ir seroloģiskais tests antivielu noteikšanai pret  SARS-CoV-2, ņemot vērā arī šādu testu pieejamību un piekļūstamību.