Tiesībsargs atbild: Par parakstu vākšanas tiesiskumu

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja jautājumu, vai ir tiesiski vākt parakstus par kādas profesijas pārstāvju vakcināciju. Šāda iniciatīva ir publicēta portālā Manabalss.lv. Iedzīvotāja uzskatā tas pārkāpj vairākus likuma punktus, ieskaitot profesijas diskrimināciju, ierobežo brīvības izvēli un aicina uz naida kurināšanu starp iedzīvotājiem. Tiesībsargs atbild, ka minēto iniciatīvu par kādas profesijas pārstāvju obligātu vakcināciju nevarētu vērtēt, kā acīmredzami prettiesisku un nepieļaujamu.

Skaidrojums

Tiesībsargs jau iepriekš norādījis, ka no tiesību viedokļa vakcinācijas jautājumi ir komplicēti. Valsts, gādājot par tās drošību, sabiedrības veselību un kopējo labumu, var ierobežot cilvēktiesības. Papildus jāņem vērā, ka ikviena cilvēka pamattiesību realizācija ir samērojama ar visas sabiedrības interesēm. Tātad, ir jāatrod saprātīgs līdzsvars starp indivīda un visas sabiedrības interesēm. Tāpat jāņem vērā, ka valstij ir jāsargā arī to iedzīvotāju tiesības, kuri vēlas saņemt epidemioloģiski drošus pakalpojumus un nevēlas pakļaut sevi inficēšanās riskam ar Covid-19 infekciju.

ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu, kas atbilst portālā publicētajiem kvalitātes kritērijiem un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā. Vēršam uzmanību, ka pat gadījumā, ja tiek savākts nepieciešamais parakstu skaits kādas iniciatīvas iesniegšanai Saeimā, tas nenozīmē, ka iniciatīva gūs atbalstu un normatīvajā regulējumā tiks veikti grozījumi vai papildinājumu.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka demokrātiskās iekārtas pastāvēšanai ir ļoti svarīga sabiedrības aktīva līdzdalība, Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi. Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem, ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai.