Tiesībsargs atbild: Vai darba vietā drīkst prasīt runāt svešvalodā?

Nereti iedzīvotāji interesējas, vai darba devējs ir tiesīgs likt darbiniekam Latvijā runāt svešvalodā. Īsā atbilde ir – ja darbavietā nepamatoti spiež runāt svešvalodā – tā arī ir diskriminācija, kas Latvijā ir aizliegta.

Tiesībsargs uzsver – darba devējiem nav tiesību pieprasīt darbiniekam specifiskas valodas prasmes, izņemot ļoti retus gadījumus. Tas nozīmē, ka darba attiecībās Latvijā galvenajai noteicošajai valodai jābūt valsts valodai. Ja darba attiecībās Latvijā darbiniekam nav iespējams lietot valsts valodu un nepamatoti tiek pieprasīta cita valoda, tad tā ir diskriminācija pret valsts valodā runājošajiem darbiniekiem. Satversmes komentāros ir teikts: “Darba devēja prasība darba attiecībās lietot citu valodu nekā valsts valodu, ja tam konkrētā gadījumā nav īpaši attaisnojoša iemesla, ir diskriminācija. Attaisnojošs iemesls turpretī nav apstāklis, ka viena daļa kolēģu, ar ko darbiniekiem ir saskarsme, nepārvalda vai nevēlas lietot valsts valodu.”

Tomēr ir izņēmumi. Iespējami gadījumi, kad darba devējam sadarbībai ar ārvalstu partneriem tiešām nepieciešams kāds speciālists, piemēram, ar ķīniešu, poļu vai citas valodas zināšanām.

Kur man vērsties?

Tiesībsargs aicina un atgādina – ja esi sastapies ar diskrimināciju valodas vai citā jomā – ziņo mums. Tiesībsarga biroja speciālisti izvērtēs katru gadījumu un sniegs Tev padomu. To ērti un ātri var izdarīt šeit: https://www.tiesibsargs.lv/kontakti/

Jāatgādina, ka saņemot iesniegumu, tiesībsargs var sniegt atzinumu par diskriminācijas esamību vai neesamību, un nepieciešamības gadījumā cilvēks pats var vērsties tiesā, izmantojot tieši šo atzinumu.

Būtiski uzsvērt, ka darbiniekam nebūs jāpierāda, ka pret viņu tika veikts diskriminācijas pārkāpums, bet ir jāsniedz informācija, kas liecina, ka ir noticis iespējams diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. Diskriminācijas gadījumos likums nosaka – darba devējam ir jāpierāda, ka pret darba ņēmēju netika veikta diskriminācija.