Tiesībsargs atbild: vai pašvaldība drīkst nepiemērot nodokļa atlaidi, ja nav izveidota e-adrese?

Tiesībsargs ir saņēmis kāda Rīgas iedzīvotāja jautājumu, vai pašvaldība drīkst nepiemērot nodokļa atlaidi, ja cilvēkam nav izveidota e-adrese vai nav devis piekrišanu saziņai ar pašvaldību ar e-pasta starpniecību? Īsā atbilde ir – jā, drīkst nepiemērot, jo iedzīvotājam tādā gadījumā bija pienākums norādīt citus saziņas kanālus, bet tas noteiktajā termiņā netika izpildīts. Piemēram, saziņa var notikt ar pasta starpniecību, ja tam ir objektīvs iemesls.

Konkrētajā gadījumā iedzīvotājam Rīgas dome nav piešķīrusi 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par bērnu, kas mācās vidusskolā. Dome iedzīvotājam skaidrojusi, ka atlaide pienākas tikai iedzīvotājiem, kas ir izveidojuši e‑adresi.

Šajā gadījumā Rīgas domes saistošie noteikumi[1] noteic – nodokļa maksātājam atvieglojumus piešķir ar nosacījumu, ka līdz kārtējā gada 1. janvārim nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar pašvaldību ar e‑pasta starpniecību un minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu taksācijas gadu.

Par izņēmumiem ir uzskatāmi gadījumi, ja nodokļa maksātājs objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē. Tas nozīmē, ka iedzīvotājam bija jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kurā norādīti pamatoti iemesli, kas viņam liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist saziņai ar pašvaldību ar e-pasta starpniecību. Ja pašvaldības vērtējumā iedzīvotāja iesniegums ir pamatots, nodokļa maksātājam atvieglojumi tiks piešķirti un turpmākā saziņa ar iedzīvotāju notiks ar pasta starpniecību, kā to noteic jau pieminētie saistošie noteikumi.

Plašāka informācija pieejama vietnē https://pip.riga.lv/atvieglojumi-gimenem-ar-berniem/ vai, zvanot pa tālruni: 80000850.

Par e-adresi

Aicinām iedzīvotājus izveidot e-adresi, jo tas ir ērti, ātri un bez maksas.E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – bezmaksas digitālā pastkastīte portālā Latvija.gov.lv. Tas ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar vairāk nekā 3100 valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas. Tās ir gan valsts iestādes, gan pašvaldības, pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, izglītības iestādes, bāriņtiesa, sociālais dienests, kā arī prokuratūra, tiesu iestādes, maksātnespējas administratori, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri u.c.No e-adreses nevar sūtīt vēstules citiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, ja vien tiem nav uzticēta valsts pārvaldes funkcija.


[1] Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā”