Tiesībsargs atbild: videoieraksta likumība

Kāda iedzīvotāja jautā: “Vai drīkstu ar savu mobilo telefonu ierakstīt sēdi bāriņtiesā un par ierakstīšanu neko neteikt bāriņtiesas darbiniekiem un pārējiem sēdes dalībniekiem?”

Tiesībsargs atbild:

Lai aizstāvētu savas likumīgās intereses, cilvēks drīkst veikt audio vai videoierakstu, ja, piemēram, pēc tam to plāno iesniegt tiesā vai citā iestādē, lai pamatotu, ka ir noticis pārkāpums. Taču jau pirms filmēšanas ir jābūt skaidram personas datu apstrādes (video uzņemšanas) mērķim. Šādā situācijā cilvēks drīkst neteikt, ka filmē vai ieraksta sarunu. Taču ir ļoti svarīgi, lai pēc tam ieraksts tiek izmantots tikai noteiktajam mērķim (iesniegšanai tiesā), nevis, piemēram, publicēts kādā sociālajā medijā, ilgstoši glabāts ierīcē vai nosūtīts vairākiem adresātiem – draugiem, paziņām, nevis atbildīgajām iestādēm.