Tiesībsargs atvainojas par žargonvārda lietojumu

Tiesībsargs šī gada 12. jūlijā saņēma Cēsu klīnikas Garīgās veselības centra darbinieku kolektīvu iesniegumu, kurā pausta neapmierinātība ar tiesībsarga izteikumu mediju vidē attiecībā uz garīgās veselības ārstniecības iestādēm.

Tiesībsargs personīgi atvainojas visiem tiem, kurus ir aizvainojis, intervijā lietojot žargonvārdu, kā arī vēlas izteikt patiesu atzinību Latvijas psihiatriem un pārējiem medicīnas darbiniekiem, kuri ikdienā pašaizliedzīgi rūpējas par cilvēkiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem un gādā par šo cilvēku veselību un labsajūtu.