Tiesībsargs Briselē piedalās ekonomisko un sociālo tiesību tēmai veltītā konferencē

Šodien, tiesībsargs Juris Jansons piedalās Eiropas nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla ģenerālajā asamblejā un gada konferencē, kas veltīta ekonomisko un sociālo tiesību tēmai, īpaši uzsverot cilvēktiesību institūciju lomu (ENNHRI Annual Conference “Realising Economic and Social Rights in Europe – the role of National Human Rights Institutions”).

Tiesībsargs Juris Jansons konferencē piedalās kā runātājs, sniedzot ieskatu kā nacionālās cilvēktiesību institūcijas savas funkcijas var izmantot ekonomisko un sociālo tiesību aizsargāšanā un veicināšanā.

Pielikumā pievienotas tiesībsarga tēzes ekonomisko un sociālo tiesību tēmai veltītajai konferencei. (Tēzes pieejamas angļu valodā)