Tiesībsargs iekļauts starptautiskā cilvēku ar invaliditāti darba grupā

Piektdien, 3. decembrī, Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, Eiropas Nacionālo cilvēktiesību sadarbības tīkla (ENNHRI) ikgadējā sanāksmē norisinājās vēlēšanas, un Tiesībsarga birojs tika ievēlēts Pasaules Nacionālo cilvēktiesību institūciju (GANHRI) Cilvēku ar invaliditāti tiesību darba grupas sastāvā.

Šajā darba grupā ir tikai astoņas nacionālās cilvēktiesību institūcijas no visas pasaules, pa divām no katra reģiona, un Latvija kopā ar Īriju turpmākos trīs gadus darba grupā pārstāvēs Eiropu.

Dalībai šajā darba grupā var tikt apstiprinātas tikai institūcijas ar “A” statusu, kas Tiesībsarga birojam ir jau kopš 2015. gada. Savukārt jau kopš 2010. gada tiesībsargs uzrauga ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu Latvijā.

Iepriekšējos periodos starpdarba grupa ir galvenokārt strādājusi pie ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību uzraudzības mehānismu pilnveidošanas. Latvijas Tiesībsarga biroja mērķis ir uzsvērt digitalizācijas un moderno tehnoloģiju, tai skaitā, mākslīgā intelekta nozīmi ikdienā, īpaši domājot par risinājumiem, lai cilvēki ar invaliditāti varētu līdzdarboties vienlīdzīgi ar citiem.

Tiesībsarga biroju starptautiskajā darba grupā pārstāvēs juridiskā padomniece Anete Ilves.