Tiesībsargs iepazīstinās ar pārbaužu rezultātā konstatētiem sistēmiskiem trūkumiem bērnu institucionālajā aprūpē

Šo ceturtdien, 26.februārī, plkst. 11.00 tiesībsargs rīko preses konferenci, lai iepazīstinātu ar apjomīgas pārbaudes rezultātiem par bērnu tiesību pārkāpumiem ārpusģimenes institucionālajā aprūpē. Preses konference notiks Tiesībsarga biroja 4.stāva zālē, Baznīcas ielā 25, Rīgā.

Tiesībsarga biroja eksperti veica apjomīgu izpēti par bērnu tiesību ievērošanu bērnunamos – monitoringa vizītēs apmeklējot 21 šādu institūciju. Monitoringa mērķis bija noskaidrot faktisko situāciju bērnunamos – cik ilgi bērni tajos uzturas, vai un kādēļ tiek ievietoti psihoneiroloģiskajās klīnikās, kā tiek nodrošināta izglītība un bērna saskarsme ar ģimeni. Skaudrus faktus atklāj arī no internātskolām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām iegūtā informācija.

Iegūtie dati uzrāda ilgstošu un sistēmisku problēmu, kurā bez vecāku gādības palikuša un institucionālā aprūpē nonākuša bērna dzīve tiek salauzta, turklāt par to dāsni tiek maksāts no valsts un pašvaldības budžeta. Iepriekš netika aplūkota visa ārpusģimenes institucionālās aprūpes sistēma vienotā kopainā, līdz šim katrs elements – bērnu tiesību ievērošana bērnunamā, internātskolā, psihiatrijas klīnikā – tika aplūkots atsevišķi. Iespēja palūkoties uz sistēmu kopumā, atklāja pirms tam neapzinātus bērnu tiesību pārkāpumus.

“Iepazīstoties ar iegūtajiem datiem, man nevilšus nāk prātā dzirdēta atziņa: “Vienīgais, kas nepieciešams ļaunuma uzvaras svinēšanai ir, lai labie cilvēki neko nedarītu””, līdzībās norāda tiesībsargs Juris Jansons. Viņš piebilst: “Arī šajā gadījumā iesaistītās puses ir rīkojušās, tā teikt, sava nogrieznīša ietvarā, neaplūkojot visu procesu no jēgpilnības un seku aspekta”.

Pielikumā pievienotas infografikas un faktu lapa par bērna ārpusģimenes aprūpes izmaksām.