Tiesībsargs iesniedz Satversmes tiesā pieteikumu par minimālās vecuma pensijas apmēra neatbilstību Satversmei

Līdzšinējais minimālais vecuma pensijas apmērs jeb 80 eiro mēnesī ir neatbilstošs Satversmei. Saskaņā ar Eiropas Pārskatīto Sociālo hartu minimālajam vecuma pensijas apmēram Latvijā būtu jābūt vismaz 341 eiro mēnesī. 14% no visiem pensijas saņēmējiem Latvijā saņem minimālo vecuma pensiju un cenšas iztikt ar nepilniem 3 līdz 4,5 eiro dienā.

Par minimālās vecuma pensijas apmēra neatbilstību Satversmei tiesībsargs 2020.gada 21.aprīlī vērsās ar pieteikumu Satversmes tiesā. Šis ir 5.pieteikums, ar ko tiesībsarga vēršas Satversmes tiesā par tiesību normu, kas ietekmē sabiedrības nabadzību un sociālo atstumtību.

Pēc tiesībsarga norādes 2019.gada oktobrī, ka vecuma pensijas minimālais apmērs ir pārāk zems un to ir nepieciešams pārskatīt atbilstoši valsts budžeta iespējām, valdība ar 2020.gada 1.janvāri minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi palielināja no iepriekš noteiktajiem 64,03 eiro līdz 80 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti no bērnības no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro mēnesī.

Lai arī procentuālā izteiksmē 2020. gada minimālās pensijas apmēra palielinājums maldinoši varētu šķist liels, bet absolūtos skaitļos raugoties tas ir niecīgs. Tiesībsarga ieskatā, šis palielinājums ir neatbilstošs nedz Satversmei, nedz Pārskatītajai Eiropas Sociālajai hartai, kurai Latvija ir pievienojusies.

Eiropas Sociālo tiesību komiteja skaidrojot Hartā noteikto, ir norādījusi, ka minimālajam sociālā nodrošinājuma apmēram, ja tas ir ienākumus aizstājošs, jebkurā gadījumā ir jābūt, kā minimums, vismaz 50 % no ienākumu mediānas (kas Latvijas gadījumā ir 341 eiro mēnesī) uz vienu ekvivalento patērētāju, bet, ja tas ir jau zem 40 % no šīs mediānas (kas Latvijas gadījumā ir 272 eiro mēnesī), tad tas automātiski rada neatbilstību Hartas 12. panta 1. punktam.

Tādējādi var secināt, ka arī šobrīd, pēc minimālās vecuma pensijas bāzes paaugstināšanas no 64 eiro uz 80  eiro mēnesī, pat ar vislielāko apdrošināšanas stāžu, minimālās vecuma pensijas apmērs (attiecīgi 136,00 eiro un 208,57 eiro personām ar invaliditāti kopš bērnības) nav uzskatāms par pietiekamu.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 65 288 personas, jeb 14,5 % no visiem vecuma pensijas saņēmējiem saņem valsts garantēto minimālo vecuma pensiju. Turklāt minimālās vecuma pensijas apmēra paaugstināšana ar 2020.gada  1.janvāri ietekmējusi vien 10 853 personas, tai skaitā 903 personas ar invaliditāti.

 

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai pieejams šeit.