Tiesībsargs iesniedzis gada ziņojumu Saeimai un Valsts prezidentam

Tiesībsarga likumā ir noteikts, ka tiesībsargs reizi gadā sniedz Saeimai un Valsts prezidentam rakstveida ziņojumu par Tiesībsarga biroja darbu.

Tiesībsargs ir sagatavojis un šī gada 8.martā iesniedzis ziņojumu jeb detalizētu pārskatu par darbu 2017.gadā.

Tiesībsarga 2017.gada ziņojums pieejams šeit.