Tiesībsargs: Iestāžu spēja atzīt savas kļūdas liecina par to izaugsmi

Valsts ieņēmumu dienests (VID) maina administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanas praksi, jo tiesībsargs tajā konstatē neatbilstību Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksam (LAPK).

Veicot situācijas padziļinātu izpēti, tiesībsargs VID rekomendēja pārtraukt ierasto praksi un rīkoties atbilstoši LAPK prasībām. Dienests ar savu lēmumu apliecina, ka līdzšinējā prakse nav bijusi veiksmīga, turklāt pierāda, ka ir ieinteresēts tās uzlabošanā.

Tiesībsargs: “Ir būtiski, ka iestādes spēj atzīt pieļautās kļūdas, tas liecina par izaugsmi un uz klientiem orientētu domāšanu. VID mainījis ierasto praksi, un, ievērojot likumā noteiktos principus, pārskatījis lietu pēc būtības.”

Tiesībsargs uzsver, ka tieši šobrīd sabiedrībai ir iespēja novērtēt valsts institūciju darbu, aizpildot tiesībsarga biroja izstrādātu aptauju: http://ej.uz/labaparvaldiba