Tiesībsargs informē par 2012.gadā paveikto

12. decembrī tiesībsargs Juris Jansons informēja sabiedrību un medijus par Tiesībsarga biroja paveikto 2012. gadā un nākamā gada prioritātēm.

Apskatot 2012. gadu (janvāris – novembris) skaitļos, tad šogad vienpadsmit mēnešos Tiesībsarga birojs saņēma 2443 personu iesniegumus (iepriekšējā gada tādā pašā 11 mēnešu periodā saņēmām par gandrīz 400 iesniegumiem mazāk jeb 2061 iesniegumus). Lielākoties iesniegumi saistīti ar pilsonisko un politisko tiesību jautājumi (1533 iesniegumi) un sociālo un ekonomisko tiesību jautājumiem (624 iesniegumi). Salīdzinoši par bērnu tiesību jautājumi saņemti 126, bet diskriminācijas novēršanas jeb tiesiskās vienlīdzības jautājumiem 106 iesniegumi (atlikušie 54 iesniegumi ir adresēti pārējiem darbiniekiem).

Šogad ir ierosinātas 313 pārbaudes lietas un pabeigtas 220 iepriekš iesāktas lietas, sniegtas 1490 atbildes uz iesniegumiem, t.i., šajos gadījumos nav ierosināta pārbaudes lieta, bet izskaidrots, kā personai rīkoties katrā konkrētajā situācijā.

5815 gadījumos ir sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem (tas ir par 1082 vairāk nekā 2011.gadā), lielākoties (4491) iedzīvotājiem nepieciešama tikai informācija, kurp un kā vērsties, lai risinātu savu problēmu. No statistikas redzams, ka juridiskas konsultācijas visvairāk cilvēkiem nepieciešamas par pilsonisko un politisko tiesību jautājumiem (390 konsultācijas) un sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem (279 konsultācijas).

Tiesībsarga biroja atzinumi par dažādiem tiesību aktiem sniegti 37 reizes: 14 atzinumi Satversmes tiesai un 23 atzinumi Valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem, tajā skaitā Saeimai un Ministru kabinetam.

Šis gads ir bijis ļoti aktīvs arī preventīvajā darbā, ir veiktas 32 monitoringa vizītes (ieslodzījuma vietas, sociālās aprūpes centri un citur). Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem Tiesībsarga birojs ir pilnveidojisi monitoringa metodes un veidu. Šogad ir ieviesta arī jauna prakse doties monitoringa vizītēs uz pašvaldībām un to padotības iestādēm, lai kompleksi izzinātu attiecīgajā pašvaldībā esošās cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmas. Monitoringa vizītes laikā konsultācijas sniegtas arī iedzīvotājiem. Pirmā pilotvizīte notika pavasarī Bauskā, savukārt rudens pusē pārbaudes vizītes tika turpinātas visaptveroši, monitoringa plānā iekļaujot arī attiecīgās pašvaldības Sociālo dienestu, Izglītības pārvaldi, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Nekustamā īpašuma pārvaldi, Attīstības nodaļu un Pašvaldības policiju. Līdz šim Tiesībsarga birojs ir bijis šādās sešās pašvaldības monitoringa vizītēs (Bauska, Valmiera, Liepāja, Madona, Ludza un Tukums) un nākamgad tās turpinās.

Tiesībsargs 2013.gadam nosaka šādas prioritātes:

1. Deinstitucionalizācijas plāns bērnu namu samazināšanai un alternatīvās ārpusģimenes aprūpes pasākumu stiprināšana;

2. Sociālā un ekonomiskā nevienlīdzības samazināšana – neatbilstoša minimālā alga un GMI, nepietiekama sociālā aprūpe un rehabilitācija:

a. Sociālās aprūpes centri, kuros atrodas personas ar garīga rakstura traucējumiem;

b. Veselības aprūpes kvalitātes kontroles izvērtēšana;

3. Pieejamība taisnīgai tiesai;

4. Mazākumtautību integrācija, it īpaši attiecībā uz romiem.

Plašāks ieskats par Tiesībsarga biroja paveikto 2012.gadā pieejams pielikumā pievienotajos materiālos.