Tiesībsargs informē prokurorus par cilvēktiesību aktualitātēm tiesas procesos

Latvijas Prokuroru biedrība aicināja tiesībsargu Juri Jansonu un Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāju Inetu Piļāni iepazīstināt ar tiesībsarga praksi un pirmstiesas izmeklēšanas un tiesvedības procesa laikā un Prokuroru loma mazaizsargāto personu tiesību aizsardzībā.

Latvijas Prokuroru biedrības biedru sapulce norisinājās 2014.gada 29.martā.