Tiesībsargs informē Valsts prezidentu par bilingvālās izglītības monitoringa rezultātiem

Tiesībsargs informē Valsts prezidentu par Tiesībsarga biroja bilingvālās izglītības monitoringos konstatētajām problēmām un aicina aktīvāk iesaistīties kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā gan mazākumtautībām, gan ikvienam skolēnam.

Tiesībsarga 2014.gada 14. janvāra vēstule Valsts prezidentam pievienota pielikumā.