Tiesībsargs informēja EDSO pārstāvjus par nacionālo minoritāšu jautājumiem Latvijā

No 21. līdz 22. maijam Latvijā darba vizītē atradās EDSO Augstās komisāres nacionālo minoritāšu jautājumos A. Tūrsas (Astrid Thors) politiskā padomniece Dž. Krofta (Jennifer Croft) un juridiskais padomnieks L. Hadirka (Laurentiu Hadirca). Vizītes ietvaros EDSO pārstāvji tikās ar arī tiesībsargu Juri Jansonu.